Article > Απόψεις - ΓΝΩΜΕΣ-Reports > Η Αλλη Οψη της Μετανάστευσης !/Τού πρωτοπρεσβετέρου δρ.Αθανσίου Χενείν

Η Αλλη Οψη της Μετανάστευσης !/Τού πρωτοπρεσβετέρου δρ.Αθανσίου Χενείν

Published by admin on 2014/2/14 (594 reads)


Τού πρωτοπρεσβετέρου δρ.Αθανσίου Χενείν
Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως Σωτήρος
Παλιός Ιερός Ναός (Αγία Σωτήρα-Θηβών 49)
Παλλίας Κοκκινίας –Περαία
Μητροπόλης Περαιώς

Ποία σχέση θα μουρούσε να υπάρχει μεταξύ ποίησης και μετανάστευσης ? Νάι υπάρχει, και μάλιστα στενή σχέση διότι η ποίηση είναι ένα μεταναστευτικό κινήμα στο χώρο της αλήθείας και στο χρόνο της αιωνιοτήτας .Ο μετανάστης και ο ποιητής , και οι δύο «ούκ έχουν πού τήν κεφαλήν κλίνη»κατά Λουκάν 9-58 Μαθαίον Ευαγγέλιον 3-3 .Γι,αυτόν τόν λόγον δέχθηκα την τιμήν ,ώς ορθόδοξος ιστορικός και θεολόγος αλλά και μετανάστης , και κατά συνέπειαν προσκηνητής της Αληθείας της Ζωής να προλογίσω το έργο μίας ομάδας φιλών ποιητών και συγγραφείων αραβοβώνων μεταναστών , οι οποίοι ψάχνουν την άλλη όψη της μετανάστευσης , την όψη της δημιουργηκότητος και της ομαλής ενσωμάτωσης μέσα στην ελληνική κοινωνία και πολιτισμό.
«............θά περιπλανηθώ σε όλες τις ζεστές ταβέρνες της ξενιτιάς πάνω από μια αγκαλιά μιας πρώην πατρίδας.............» μας λέγει ό ένας «.....ψάχνουν άλλο δρόμο που οδηγέι ίσως σε άλλη μέρα .....» αναστενάζει ο άλλος !

Ο Ομηρος και ο Ησίοδος είναι αυτοί που συνθέσαν δια τούς Ελλήνες τη θεογονία ,που δώσαν στους θεούς τις επωνομίες ,μοίρασαν τέχνες και τιμές ,και καθόριζαν τον καθενός την όψη»Ηρόδοτος 2.53 . Θα τολμούσα να ισχυριθώ ότι υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ τών αραβοβώνων ποιητών της εποχής μας και των ελλήνων της άλλης εποχής! .το κοινό στούς ποιητές της αρχαίοτητος και τούς αραβόνους φίλους μας , μπορέι να μη βρίσκεται κυριολεκτικά στη επική γλώσσα και το μέτρο διότι το αναθολόγιο του οποίου προλογίζω ειναι μεταφράση απο τα αραβικά (μία γλώσσα η οποία έχει τις ομορφιές της ) είς τα ελληνικά , γνωρίζομε όλοι πόσο δύσκολο είναι η μετάφραση της ποιήσης ! το κοινό βρίσκεται στο κοινό αγώνα και αγωνία να βρούν νοήμα στην εξηνετιά ! , να βρούν «τού καθενός την όψη» την πραγματική όψη , την υπαρξιακή όψη των φιλοσόφων . Κοινή , επίσης , είναι η συνείδηση ότι τα έργα τους, των ελλήνων και των αράβων ποιητών , θα μείνουν « φωνή βοώντος έν τη έρήμω» Κατά Μαθαίον Ευαγγέλιον 3-3, αλλά θα τημήσουν την Ελλάδα που αγαπούν και την ελληνική γλώσσα που λατρέυουν ! «εν τώ μεταξύ γνωρίζουν οι ποιητές μας ότι η αραβική γλώσσα χρωστά πολλά στην ελληνική ,υπάρχουν ελληνικές λέξεις μέσα στο Κοράνιο»!

Κοινή ,τέλος , είναι και η δικαιολογημένη επιτυχία τών αρχαίων ελλήνων καί τών αραβοβώνων , το κύρος , ή φήμη τους καί η πολύπλευρη επίδραση που άσκήσαν οί μεν , καί που ασκούν οί δέ στούς μετανάστες .Θα μπορούσα να υπογράψω υπέθυνως ,μία μαρτυρία που να βεβαιώνει ότι τά ποιήματα που περιλαμβάνει το παρόν έργο , θα ασκήσουν ,όπως έχουν ίδη ασκήσει στην αραβική τους μορφή ,μεγάλη επίδραση στην ομαλή , ειρηνική αλλά και δημιουργική ενσωμάτωση των μεταναστών στην χώρα μας , στην δέυτρεη πατρίδα μας που αγαπάμε και φυλάμε ώς κόρη οφθαλμού.
Το πιό σημαντικό κοινό μεταξύ τών τότε αρχαίων ελλήνων ποιητών καί των νύν ελληνοφώνων μεταναστών ποιητών και συγγραφείων βρίσκετα στο γεγονός ότι καί οί μέν καί οι δέ ψάχνουν ,ποθούν ,και διδάσκουν δικοιοσύνη στους άδελφούς τους καί όχι μόνον ,τους αδελφούς και αδελφές που έχε αδικήσει η διαφθορά των τοπικών άρχών αλλά καί των ποικιλών διεθνών παραγόντων.

Κλινώντας τούτο το μικρό πρόλογο είναι καθηκόν μας αλλά καί υποχρέωησή όλων να επισημάνομε κατηγμαριτικά ότι το πρόβλημα της μετανάστευσης δεν είναι φυλετικό ,όπως ισχυρίζονται οι ακραίοι έλληνες αδελφούς μας , ναι αδελφούς μας ! ,το πρόβλημα της μετανάστευσης ειναι ,πέρα γιά πέρα ,κοινωνικό καί πολιτιστικό .Ειναι προβλήμα ομαλής , ειρηνηκής και πολιτισμένης έντάξης των πλυθισμών που εισέρουν στην χώρα , στην ελληνική κοινωνία , αποδοχήν έκ μέρους τους των κανόνων συμβιωσής μας και έν τέλει αφομοίωσης τους» «Η Καθημερινή, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 σελίδα 10». Το ανθολόγιο που δίνουμε στον ελλήνα αναγνώστη δεν είναι τιπότε άλλο παρά μία ειλικρινή , εποπόπινη προσπάθεία μίας ομάδα δινουμένων μεταναστών να δείξει έμπράκτα ότί το μεταναστευτικό ειναι πολτιστικό θέμα.Ενάς Μαροκονός ερευντής και φίλος Γαλλόφωνος έγράψε μία διδκτορική διατριβή «a la Sorbonne Paris 4” πάνω στο θέμα της μετανάστευσης στην Γαλλία , λέγει χαρατηριστικά ότι ό μετανάστης (όχι μόνο στην Γαλλία...... ) δεν γνωρίζει στην Γαλλία παρά μόνο το χρήμα και τον αστυνομικό (Le Fric et Le Flic).

Πιστέυω οτι με το παρόν έργο , θα συναντήσει ο ελλήνας αναγνώστης μία κόφτα μεταναστών που θέλει να εξεπεράσε τό φόβο της αστυνομίας και να νικήσει την αγωνία του χρήματος , αλλά και να μεταμορφώνει την χώρα μας και να μεταμορφώνονται οι ιδιοί μέσα στο πολιτισμό της χώρας μας , της Ελλαδός την οποίαν αγαπάμε .ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ . Πολλές ευχές στούς εκδότες του έργου τούτου , αλλά και σε ολους τους αδελφούς της μουσλουμανικής κοινώτητας ,με την ευκαρία της εορτής της θυσίας (Αλ δαχία ).Ευχαριστώ όλους γιά την μεγάλη τιμή που κανάνε στην ταπεινοτητηά μου να προλογήσω το ωραίο έργο ειδικά τους φιλους μου τους αγαπητούς Χαλέντ αλ τονσι και Μανσούρ Αλ Σασάτι .

Navigate through the articles
Previous article Ψυχρά κι ανάποδα / ΑΝΤΛΑ ΣΑΣΑΤΗ Divorce, maybe?/Abdel-Moneim Said Next article
The comments are owned by the poster. We aren't responsible for their content.
advertising